Tarihçemiz
24 Temmuz 2018

Evde Sağlık Hizmetleri; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla İlimizde 2010 yılı itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.

Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Koordinatörlüğünde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile birlikte yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri 25.04.2017 tarihli ve 49642233-435 sayılı Bakanlık Oluru ile “Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunun ve birincil hizmet sunum yerlerinin (mülga) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve bu kuruma bağlı (mülga) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin yürütülmesi” daha uygun bulunmuş ve bu yönde işlemler tesis edilmiştir.

25 Ağustos 2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin ilgili madde hükümlerine göre gerekli düzenlemeler yapılarak , Evde Sağlık Hizmeti Sunumları İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde devam etmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri, ilimiz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 9 Hastane ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 10 birim ile hizmet vermektedir.