overlay

Evde Sağlık Hi̇zmetleri̇ Değerlendi̇rme Toplantısı

  • haber613_kapak.JPG
  • haber613_ (1).JPG
  • haber613_3.jpg

        
     
26.02.2020 tarihinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr İhsan DEMİRBAŞ Başkanlığında Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Evde sağlık hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılında yapılacak çalışmalara ilişkin toplantı yapılmıştır. Evde sağlık birim sorumluları ve hastane kalite yönetim direktörleri toplantıya katılmıştır.